Club Reglement

Reglement GTM R/C Club.

Print

Aandachtspunten:

 • Verplicht opstellen en afbreken parcours + vanaf 22u45 stoppen met rijden. Eerst het parcours opruimen en daarna pas eigen materiaal opruimen! Wie rijdt, helpt mee opruimen. Dit geldt ook voor de niet-leden.
 • Afvalbeheer: vóór je vertrekt, graag al het afval in de afvalcontainer deponeren.
 • Rijhoogte chassis en body minimaal 5mm (F1: 4mm)
 • Gesmeerde banden eerst laten draaien op het speciaal daarvoor voorziene grijze stuk.

 

1. Algemeen

Sportief rijden en fair play zijn topprioriteit in onze club.
Alle leden of piloten die inbreuk maken op dit reglement kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

 

2. Frequentie

Elk clublid probeert een unieke frequentie te gebruiken (volledige lijst is op te vragen bij het bestuur). Als er 2 leden zijn met dezelfde frequentie moeten zij rekening houden met elkaar.

Indien er een niet-lid komt rijden moet hij eerst zijn frequentie laten nakijken door het bestuur. Indien het niet-lid op de frequentie van een lid zit moeten zij met elkaar rekening houden. Een clublid heeft steeds voorrang op een niet-lid in elke situatie.

2,4GHz zenders zijn aangeraden. Dit type zender bepaalt zelf onderling de frequentie en dus kunnen zij rijden zonder naar frequenties te kijken.

Veranderingen van frequentie of nieuwe zender met een nieuwe frequentie moet VOOR ingebruikname aan het bestuur gemeld worden. Ook de 2,4GHz zenders.

Enkel 27MHz, 40MHz en 2,4GHz zijn toegestaan voor auto’s in België. 35MHz mag enkel gebruikt worden voor vliegtuigen en heli’s !

Zenders moeten een CE keuringsmerk dragen.

 

3. Lidgeld en rittenkaart

Het lidgeld bedraagt € 30. Bij dit lidgeld zit reeds de FBA verzekering (t.w.v. 7€) inbegrepen en je krijgt in maart/april een officiële FBA lidkaart aan die je op alle FBA events dient mee te nemen. Wie een FBA licentie wil nemen om aan Belgische kampioenschappen (BK) deel te nemen betaald 13€ (rookie) of 23€ (full) extra aan de club die dan voor de licentie zal zorgen. Deze prijzen (verzekering, rookie en full) worden jaarlijks door het FBA in januari herbekeken en indien nodig zullen wij onze prijzen moeten aanpassen.

Per trainingsavond is het voor niet-leden € 7.

Enkel een clublid kan een rittenkaart kopen voor € 24 waar 6 keer mee gereden kan worden (€ 4 per avond). Deze zullen worden afgestempeld door het bestuur tijdens de avond.

 

4. Clubrace

Enkel clubleden mogen meedoen aan de clubrace. Niet-leden kunnen enkel meerijden met een training. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

Er zijn 4 klassen: Stock, Superstock, F1 en 1/12e:

Om in de Stock te rijden moet je wagen voorzien zijn van een 27 turns brushed stock motor. De volgende motoren zijn toegelaten; Mabuchi of Johnson 540 Silver Can en de Carson Cupmachine. De snelheid van de auto mag gemeten op onze testbank Stock niet hoger zijn dan 35km/u. Het throttle (motor) kanaal moet volledig open staan. Zo wordt de snelheid van de wagens beperkt en de levensduur van de motor verlengt. Op deze manier kan iedereen instappen in deze klasse, zelfs zonder ervaring en is het perfect betaalbaar (belangrijk voor de jeugd die soms niet zo kapitaalkrachtig is). De snelheid van de wagen kan op elke moment gecontroleerd worden door het bestuur. Enige afwijkingen kunnen een sanctie opleveren. Een wedstrijd Stock duurt 6 minuten.

De Superstock rijdt brushless  met een 17,5Tmotor (vertiming toegestaan) of een sensorless Tamiya/Carson  16T/12T of een 10.5T in blinky modus. Enkel rubber touringcar banden zijn toegestaan. De rijhoogte moet minstens 5mm zijn. Een wedstrijd Superstock duurt 6 minuten.

In de F1 wordt er met 1/10 elektro direct drive F1 wagens gereden. Als motor mag je de Mabuchi /Johnson 540 Silvercan, Formula Tuned 32T (#54176) van Tamiya, Carson Cupmachine of de Tamiya 18T brushless (#54181). Foam en rubberbanden voor de F1 zijn toegelaten. De wagen moet voorzien zijn van een F1 body. De rijhoogte moet minsten 4mm zijn. Een wedstrijd F1 duurt 8 minuten.

In de 1/12e wordt er gebruik gemaakt van een 1/12e schaal pan car chassis. Merk en type zijn vrij. De maximum breedte mag 174mm zijn en de minimum breedte 168mm. De ophanging vooraan moet geveerd zijn. Er mag geen demping gebruikt worden. De ophanging achteraan bestaat uit een as met een differentieel. Als motor wordt er gebruik gemaakt van een 10.5 brushless. Timing, boost en de rest van de elektronica is vrij. De rijdhoogte moet minstens 4mm zijn, de banden mogen van schuimrubber zijn en auto moet minstens 730 gram wegen. Een wedstrijd 1/12e duurt 6 minuten.

Het gebruik van optionele slipperclutches, versnellingsbakken, gyro's of andere elektronische en mechanische hulpmiddelen om het rijgedrag de auto te verbeteren zijn niet toegestaan

Voor alle klassen geldt dat als batterijen 7.2v 6 cellen NiMH of 7.4v Lipo hardcase packs gebruikt mogen worden. Een uitzondering hier op is de 1/12e reeks, die gebruik maakt van de 3,7v 1-cell packs. Gebruik van een lipo zak is sterk aangeraden. Regelaar, gewicht etc... zijn vrij.

Als nieuw lid zonder ervaring ben je wel verplicht het eerste jaar Stock te rijden om de wagen echt te leren kennen voor je (eventueel) een snellere motor wil gaan gebruiken (tijdens de training mag iedereen doen en laten wat hij wil natuurlijk).
Overgaan van Stock naar een andere klasse kan, maar je moet wel mee kunnen natuurlijk. Bij eventuele onduidelijkheid zal het bestuur de uiteindelijke beslissing maken.

Nieuwe leden met ervaring kunnen na overleg met het bestuur in de hogere klassen rijden.

Bandenkeuze is vrij met respectering van de normale breedtes van banden. Smeren met reukloze middelen is toegestaan (banden laten draaien op de speciaal daarvoor voorziene grijze mat is VERPLICHT voor u de wagen op het parcours zet!). Schuimrubber banden zijn enkel nog toegestaan in de F1, 1/12e en stock klasse.

Lipo’s zijn toegestaan indien ze hardcased zijn (harde plastiek volledig rond de cellen) en maximum 2 cellig zijn (7,4V).

Er is een minimum rijhoogte van 5mm voor chassis en body (er mag niets raken als men met een lat met die hoogte onder de body door gaat). F1 en 1/12e hebben per uitzondering een minimum van 4mm. Deze rijhoogten dienen gerespecteerd te worden en worden regelmatig gecontroleerd. Dit om de kwaliteit van het tapijt te vrijwaren.

De clubraces zijn in principe enkel voor touringcars, met uitzondering van de F1 en 1/12e. In de Stock zijn desnoods ook andere types toegelaten (bv buggy, truck, 1/18e, ...) in samenspraak met het bestuur zolang ze de stockregels respecteren.

Op een training mag met alles gereden worden gaande van 1/10e tot 1/18e. Kleiner wordt niet aangeraden omwille van het gevaar op beschadiging door de veel grotere en zwaardere 1/10e klasse wagens.

Per clubrace rijdt elke groep 1 heat (startvolgorde naargelang uitslag vorige clubrace) waarvan de uitkomst de startpositie in de finales zal bepalen. Er worden dan 2 finales gereden. De rangschikking wordt berekend door timingsoftware volgens wie de meeste rondes in de kortste tijd gereden. De snelste van de 2 finales telt mee. Een wedstrijd duurt 6 minuten (8 F1).

Algemeen logisch verloop van een heat (staggered start):

 • 5 minuten voor de start van de race wordt dit automatisch afgeroepen door het timingsysteem.
 • Binnen deze 5 minuten moet de auto klaarstaan en de piloot op de driverstand. Niet tijdig op de start = volgende keer beter ...
 • Elke wagen wordt afzonderlijk afgeroepen en mag dan starten. Om de seconde wordt een wagen afgeroepen tot iedereen vertrokken is. De tijd wordt afzonderlijk voor elke wagen gestart als deze de eerste keer over de startlijn gaat.
 • Regelmatig wordt de tijd en de tussenstand afgeroepen door het timingsysteem.
 • Op stipt 6 minuten (8 F1) is de race over en moeten alle piloten hun huidige ronde nog afmaken (finishen). Als alle wagens binnen zijn (of buiten de time-out vallen) wordt de uitslag afgeroepen door het timingsysteem.


Algemeen logisch verloop van de finale (mass start):

 • 5 minuten voor de start van de race wordt dit automatisch afgeroepen door het timingsysteem.
 • Binnen deze 5 minuten moet de auto klaarstaan en de piloot op de driverstand. Niet tijdig op de start = volgende keer beter ...
 • Vanaf 10 seconden voor de start wordt er met geluidssignalen (lage toon) afgeteld door het timingsysteem.
 • Tussen het laatste geluidssignaal en de start zit een niet-voorspelbare variatie.
 • Bij het startsignaal (hoge toon) begint de race en start iedereen tegelijk. De tijd wordt gestart voor iedereen samen op de hoge toon.
 • Regelmatig wordt de tijd en de tussenstand afgeroepen door het timingsysteem.
 • Vanaf 10 seconden voor het einde van de race start een echte countdown naar de finish door het timingsysteem.
 • Op stipt 6 minuten (8 F1) is de race over en moeten alle piloten hun huidige ronde nog afmaken (finishen). Als alle wagens binnen zijn (of buiten de time-out vallen) wordt de uitslag afgeroepen door het timingsysteem.

Dit verloop van een clubrace kan op eender welk moment aangepast worden door het bestuur indien nodig (feedback vanuit de praktijk, software, …).

Elke maand wordt een clubrace gereden. De twee slechtste resultaten vallen weg op het einde van het jaar.

Een nieuw lid zonder ervaring is verplicht minstens één jaar mee te rijden in de Stock. Dit om de piloot te laten gewennen aan de wagen en om ervoor te zorgen dat er niet teveel brokken gemaakt worden. De hogere klasses zijn bedoeld voor gevorderde piloten die al meer dan één jaar in de club rijden of nieuwe leden die tijdens de training bewijzen dat ze de nodige ervaring hebben.

Indien iemand gedubbeld wordt door een overduidelijk snellere piloot dient deze opzij te gaan en de snellere piloot door te laten. Moedwillig iemand hinderen kan diskwalificatie opleveren. Probeer steeds zuiver in te halen zonder de tegenstander te raken. Met opzet remmen op iemands achterbumper in een bocht of iemand moedwillig uit de baan rijden is niet toegelaten en kan diskwalificatie opleveren. Iedereen kan wel eens een stuurfout maken, maar probeer ten alle tijden sportief te zijn.

 

5. Ongevallen / diefstal

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies en diefstal en kan niet aansprakelijk gesteld worden. Alle activiteiten in de hal zijn volledig op eigen risico en vallen ander de familiale verzekering van de piloot zelf. Wees extra voorzichtig aan de balustrade en op de trap! In de hal durven soms vreemde voorwerpen staan: blijf er af. Indien er jonge kinderen bij zijn dienen deze in het oog gehouden worden door de ouders of voogd.

 

6. Financieel

De clubkas en clubrekening worden beheerd door de voorzitter.

De club heeft een rekening met nummer BE63 7360 4704 9108 bij KBC, deze wordt beheerd door de voorzitter en de penningmeester. Van deze rekening wordt o.a. de huur van de zaal maandelijks betaald. Indien er teveel geld in de clubkas zit, wordt dit gestort op deze rekening.

 

7. Het AMB RC Transpondersysteem

 • Het tellingssysteem AMB RC werkt met persoonlijke transponders die door de clubleden zelf aangekocht dienen te worden. Deze kost om en bij de 80€. Deze transponder is wereldwijd aanvaard als de standaard voor RC autoraces en kan dus ook bij andere clubs/wedstrijden gebruikt worden.
 • De piloot is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de transponder: geen transponder bij een heat = geen telling voor die heat.
 • Er zijn 6 transponders beschikbaar van een andere club die wij ook mogen verhuren voor 2€ per avond. De huurder is verantwoordelijk voor de transponder en als deze defekt geraakt tijdens de avond vanwege slechte plaatsing/crash/loskomen/... dan dient de transponder vervangen te worden op de kosten van de huurder.
 • Nieuwe transpondernummers zo snel mogelijk aan het bestuur doorgeven zodat deze in het telsysteem gestoken kunnen worden.

 

8. Opstellen en afbreken van de baan

De club is volledig gebaseerd op vrijwilligers. Niemand wordt betaald voor de hulp die hij levert. Daarom is het de bedoeling dat alle aanwezige clubleden en piloten helpen met het opstellen en afbreken van het parcours. Als iedereen een handje toesteekt, is dit zeer snel geklaard. Het kan zijn dat je er eens niet tijdig geraakt of op tijd weg moet, geen probleem, maar dan kan je normaal wel of bij het opstellen, of bij het afbreken kunnen helpen. Daarom zijn alle clubleden en piloten verplicht om mee te helpen opstellen en afbreken.
Het parcours wordt ten laatste gelegd om 19u15, dus probeer tijdig aanwezig te zijn, zeker bij een clubrace.

Vanaf 22u45 wordt er niet meer gereden en dienen eerst alle piloten die gereden hebben mee te helpen om het parcours op te rommelen. Daarna kan men het eigen materiaal inpakken. Op deze manier is het opruimen zo gedaan.

 

9. Afval

In de zaal mag geen afval achterblijven. Gelieve al het afval zoals lege colablikjes, papieren doekjes,... in de afvalcontainer te deponeren. Alle piloten dienen in te staan voor het verwijderen van hun eigen afval.

 

10. Roken

Roken is verboden in de hal omdat dit een publieke ruimte is. Overal zal u de betreffende verbodsborden zien hangen.
U dient steeds naar buiten te gaan om te roken.


11. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen:
Dave Rijkers - voorzitter
Bart Verschueren - secretaris
Stijn Versmissen - penningmeester

 


Clubmateriaal

De club heeft verschillende materialen die de clubleden en piloten mogen gebruiken. Snelheidsbord, bandendraaier voor foam, ...
Er wordt enkel gevraagd dat deze materialen met zorg behandeld worden.

Luchtcompressor
Voor het uitblazen van auto’s, motoren, …
De luchtcompressor is steeds aanwezig.

 

Om optimaal te functioneren maakt onze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt afgegeven en waarin informatie kan opgeslagen worden die voor een later bezoek aan de website nuttig kan zijn. Hoewel cookies de gebruikservaring van onze website optimaliseren zijn ze echter niet echt nodig om de inhoud van de website te kunnen bekijken. U kunt dus gerust onze cookies blokkeren en/of verwijderen.

Door op onze website te surfen, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze cookie melding.

 

Zoeken

Sociale Media