Club Reglement

Reglement GTM R/C Club.

Print

1. Algemeen

Sportief rijden en fair play zijn topprioriteit in onze club.
Alle leden of piloten die inbreuk maken op dit reglement kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

 

2. Frequentie

Elk clublid probeert een unieke frequentie te gebruiken (volledige lijst is op te vragen bij het bestuur). Als er 2 leden zijn met dezelfde frequentie moeten zij rekening houden met elkaar.

Indien er een niet-lid komt rijden moet hij eerst zijn frequentie laten nakijken door het bestuur. Indien het niet-lid op de frequentie van een lid zit moeten zij met elkaar rekening houden. Een clublid heeft steeds voorrang op een niet-lid in elke situatie.

2,4GHz zenders zijn aangeraden. Dit type zender bepaalt zelf onderling de frequentie en dus kunnen zij rijden zonder naar frequenties te kijken.

Veranderingen van frequentie of nieuwe zender met een nieuwe frequentie moet VOOR ingebruikname aan het bestuur gemeld worden. Ook de 2,4GHz zenders.

Enkel 27MHz, 40MHz en 2,4GHz zijn toegestaan voor auto’s in België. 35MHz mag enkel gebruikt worden voor vliegtuigen en heli’s !

Zenders moeten een CE keuringsmerk dragen.

 

3. Lidgeld en rittenkaart

Het lidgeld voor 2019 bedraagt € 30.

Wie een FBA licentie wil nemen om aan Belgische kampioenschappen (BK) deel te nemen betaalt 7 euro (verzekering/membership) of 30 euro (verzekering/full membership) extra aan de club die dan voor de licentie zal zorgen. De prijzen van het FBA worden jaarlijks door hen herbekeken in januari en indien nodig zullen wij onze prijzen moeten aanpassen.

Enkel een clublid kan een rittenkaart kopen voor 30 euro waar 6 keer mee gereden kan worden. Een clublid jonger dan 16 jaar kan een rittenkaart kopen aan 15 euro per rittenkaart waar eveneens 6 keer mee gereden kan worden.  De rittenkaarten worden afgestempeld door het bestuur tijdens de avond.

 

4. Avondrace

GTM organiseert maandelijks een recreatieve avondrace.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen, dus zowel leden als niet-leden.

 

5. Ongevallen / diefstal

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies en diefstal en kan niet aansprakelijk gesteld worden. Alle activiteiten in de hal zijn volledig op eigen risico en vallen ander de familiale verzekering van de piloot zelf. Wees extra voorzichtig aan de balustrade en op de trap! In de hal durven soms vreemde voorwerpen staan: blijf er af. Indien er jonge kinderen bij zijn dienen deze in het oog gehouden worden door de ouders of voogd.

 

6. Financieel

De clubkas en clubrekening worden beheerd door de voorzitter.

De club heeft een rekening met nummer BE63 7360 4704 9108 bij KBC, deze wordt beheerd door de voorzitter en de penningmeester. Van deze rekening wordt o.a. de huur van de zaal maandelijks betaald. Indien er teveel geld in de clubkas zit, wordt dit gestort op deze rekening.

 

7. Het AMB RC Transpondersysteem

  • Het tellingssysteem AMB RC werkt met persoonlijke transponders die door de clubleden zelf aangekocht dienen te worden. Deze kost om en bij de 80€. Deze transponder is wereldwijd aanvaard als de standaard voor RC autoraces en kan dus ook bij andere clubs/wedstrijden gebruikt worden.
  • De piloot is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de transponder: geen transponder bij een heat = geen telling voor die heat.
  • Er zijn 6 transponders beschikbaar van een andere club die wij ook mogen verhuren voor 2€ per avond. De huurder is verantwoordelijk voor de transponder en als deze defect geraakt tijdens de avond vanwege slechte plaatsing/crash/loskomen/... dan dient de transponder vervangen te worden op de kosten van de huurder.
  • Nieuwe transpondernummers zo snel mogelijk aan het bestuur doorgeven zodat deze in het telsysteem gestoken kunnen worden.

8. Afval

In de zaal mag geen afval achterblijven. Gelieve al het afval zoals lege colablikjes, papieren doekjes,... in de afvalcontainer te deponeren. Alle piloten dienen in te staan voor het verwijderen van hun eigen afval.

 

9. Roken

Roken is verboden in de hal omdat dit een publieke ruimte is. Overal zal u de betreffende verbodsborden zien hangen.
U dient steeds naar buiten te gaan om te roken.


10. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen:
Dave Rijkers - voorzitter
Bart Verschueren - secretaris
Stijn Versmissen - penningmeester

 


Clubmateriaal

De club heeft verschillende materialen die de clubleden en piloten mogen gebruiken. Snelheidsbord, bandendraaier voor foam, ...
Er wordt enkel gevraagd dat deze materialen met zorg behandeld worden.

Luchtcompressor
Voor het uitblazen van auto’s, motoren, …
De luchtcompressor is steeds aanwezig.

 

Om optimaal te functioneren maakt onze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt afgegeven en waarin informatie kan opgeslagen worden die voor een later bezoek aan de website nuttig kan zijn. Hoewel cookies de gebruikservaring van onze website optimaliseren zijn ze echter niet echt nodig om de inhoud van de website te kunnen bekijken. U kunt dus gerust onze cookies blokkeren en/of verwijderen.

Door op onze website te surfen, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze cookie melding.

 

Zoeken

Sociale Media