Club Reglement

Reglement GTM R/C club.

Print

1. Algemeen

Sportief rijden en fair play zijn topprioriteit in onze club.

Alle leden of piloten die inbreuk maken op dit reglement kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

2. Lidgeld en rittenkaart

Het lidgeld bedraagt € 20.

Enkel een clublid kan een rittenkaart kopen voor 30 euro waar 6 keer mee gereden kan worden. Een clublid jonger dan 16 jaar kan een rittenkaart kopen aan 15 euro per rittenkaart. De rittenkaarten worden afgestempeld door het bestuur tijdens de avond. Wanneer je rittenkaart volledig afgestempeld is, heb je recht op één avondje gratis rijden.

3. Avondrace

GTM organiseert voorlopig geen avondrace meer omwille van te weinig intresse

4. Ongevallen/Diefstal

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies en diefstal en kan niet aansprakelijk gesteld worden. Alle activiteiten in de hal zijn volledig op eigen risico en vallen ander de familiale verzekering van de piloot zelf. Wees extra voorzichtig aan de balustrade en op de trap! In de hal durven soms vreemde voorwerpen staan: blijf er af. Indien er jonge kinderen bij zijn dienen deze in het oog gehouden worden door de ouders of voogd.

5. Financieel

De club heeft een bankrekening die wordt beheerd door het bestuur. Van deze rekening wordt o.a. de huur van de zaal maandelijks betaald. Indien er teveel geld in de clubkas zit, wordt dit gestort op deze rekening.

6. Het AMB RC transpondersysteem

Het tellingssysteem AMB RC werkt met persoonlijke transponders die door de clubleden zelf aangekocht dienen te worden. Deze kost ongeveer 80€. Deze transponder is wereldwijd aanvaard als de standaard voor RC autoraces en kan dus ook bij andere clubs/wedstrijden gebruikt worden.

De piloot is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de transponder: geen transponder bij een heat = geen telling voor die heat.

Nieuwe transpondernummers zo snel mogelijk aan het bestuur doorgeven zodat deze in het telsysteem gestoken kunnen worden.

7. Afval

In de zaal mag geen afval achterblijven. Gelieve al het afval zoals lege blikjes, papieren doekjes,... in de afvalcontainer te deponeren. Alle piloten dienen in te staan voor het verwijderen van hun eigen afval.

8. Roken

Roken is verboden in de hal omdat dit een publieke ruimte is. Overal zal je de betreffende verbodsborden zien hangen.

 

 

Clubmateriaal

De club heeft verschillende materialen die de clubleden en piloten mogen gebruiken. 
Er wordt gevraagd om deze materialen met zorg te behandelen.

Luchtcompressor

Voor het uitblazen van auto’s, motoren, …
De luchtcompressor is steeds aanwezig.

 

 

Om optimaal te functioneren maakt onze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt afgegeven en waarin informatie kan opgeslagen worden die voor een later bezoek aan de website nuttig kan zijn. Hoewel cookies de gebruikservaring van onze website optimaliseren zijn ze echter niet echt nodig om de inhoud van de website te kunnen bekijken. U kunt dus gerust onze cookies blokkeren en/of verwijderen.

Door op onze website te surfen, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze cookie melding.


 

Zoeken

Sociale Media